BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1056/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
pokrycia kosztów organizacji spotkania poświęconego prezentacji "Raportu o stanie zabytków na terenie Powiatu Poznańskiego".
Uchwała Nr 1057/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez zamieszczenie modułu informacyjnego w katalogu Panorama Firm 2006.
Uchwała Nr 1058/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
ustalenia wynagrodzenia dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Swarzędzu Pani Hanny Rydjan.
Uchwała Nr 1059/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
uruchomienia sezonowego schroniska młodzieżowego w obiekcie internatu Zespołu Szkół w Mosinie.
Uchwała Nr 1060/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 500 zł na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez zakup nagród z okazji Dnia Leśnika.
Uchwała Nr 1061/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1062/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.

w sprawie:
1. Unieważnienia postępowania w części I przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) oraz koordynację procesu certyfikacji do grudnia 2005 roku, a także przygotowanie do opisanej wyżej certyfikacji trzech jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego tj. Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czerwca 2006 roku wspomaganego narzędzimi informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i informowania o zmianach. 2. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1043/2005 z dnia 13.06.05.
Uchwała Nr 1065/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 czerwca 2005r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 1.000 zł brutto na zakup nagród w związku z obchodami Jubileuszu 35-lecia nurtu EKO-ART w sztukach pięknych.

Banery