BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1062/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 27 czerwca 2005r.

 

w sprawie:  1. Unieważnienia postępowania w części I przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) oraz koordynację procesu certyfikacji do grudnia 2005 roku, a także przygotowanie do opisanej wyżej certyfikacji trzech jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego tj. Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czerwca 2006 roku wspomaganego narzędzimi informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i  informowania o zmianach. 2. Uchylenia Uchwały Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1043/2005 z dnia 13.06.05.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 01, Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Unieważnić postępowanie w części I przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) oraz koordynację procesu certyfikacji do grudnia 2005 roku, a także przygotowanie do opisanej wyżej certyfikacji trzech jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego tj. Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czerwca 2006 roku wspomaganego narzędzimi informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i  informowania o zmianach na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19 poz. 177 z póxn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

§ 2. Uchylić Uchwałę Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1043/2005 z dnia 13.06.05.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu w części I prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na przygotowanie Starostwa Powiatowego w Poznaniu do certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zwanego "SZJ" zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2000 (PN EN ISO 9001:2001) oraz koordynację procesu certyfikacji do grudnia 2005 roku, a także przygotowanie do opisanej wyżej certyfikacji trzech jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego tj. Zarządu Dróg Powiatowych, Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie do czerwca 2006 roku wspomaganego narzędzimi informatycznymi w zakresie tworzenia procesów, dokumentacji, ich dystrybucji, wprowadzania, modyfikacji i  informowania o zmianach, złożono 2 oferty: 
 

Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

1 część I

DomData sp. z o.o.

107.360,00 zł

4 część I

DGA S.A.

165.676,00 zł

Na podstawie kryterium wyboru ofert wybrano ofertę Nr 1 część I Uchwała Zarządu Powiatu Poznańskiego Nr 1043/2005 z dnia 13.06.05.

W dniu 21 czerwca 2005 r. firma DGA S.A. wniosła protest dotyczący wyboru firmy DomData sp. z o.o. Komisja przetargowa dokonała powtórzenia czynności w zakresie sprawdzenia i oceny złożonych ofert. Oferta firmy DomDaa sp. z o.o. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na realizację w/w zadania zarezerwowano kwotę 90.000 zł brutto. Cena oferty firmy DGA S.A.-165.676 zł brutto przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-12 08:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-21 09:49

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6560
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-21 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-10 15:20