BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1066/2005 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-07-29 13:40
Uchwała Nr 1068/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się oo awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1069/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się oo awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1071/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się oo awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Uchwała Nr 1072/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
refundacji kosztów dojazdu uczniów Zespołu Szkół w Bolechowie.
Uchwała Nr 1073/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 800 zł brutto na organizację obchodów Powstania VII Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich.
Uchwała Nr 1074/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 1300 zł brutto na organizację spotkania Sołtysów Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1075/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.
 
w sprawie:
wydatkowania kwoty 18.000 złotych brutto przeznaczonej na promocję powiatu poznańskiego poprzez współorganizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Malta.
Uchwała Nr 1077/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 30 czerwca 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na przekazanie prawa trwałego zarządu do nieruchomości położonej w Murowanej Gośllinie przy ul. Szkolnej 1 pomiędzy Zespołem Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, a Zespołem Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

Banery