BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1079/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 lipca 2005r.

 

w sprawie: zlecenia Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. przeprowadzenia wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami z Powiatu Poznańskiego, których wyniki posłużą do celów promocyjnych powiatu.

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,  poz. 1592 z późn. zm) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zleca się Centrum Badań Stosowanych Ultex Ankieter Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-791, ul. Reymonta 27/6 przeprowadzenie wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami z Powiatu Poznańskiego w zakresie charakterystyki:
- czynników wpływających na rozwój gospodarczy w powiecie

- oczekiwań przedsiębiorców wobec władz samorządowych
- aktywności firm w pozyskiwaniu funduszy unijnych
- oczekiwanych form wsparcia
- wpływu strategii rozwoju gospodarczego na wzrost przedsiębiorczości i planów gospodarczych MSP
- wpływu współpracy międzynarodowej na rozwój MSP
- identyfikacji firm z powiatem
- wymagań zawodowych stawianych  przyszłym pracownikom
- barier zatrudnienia
2. Wartość zlecenia wynosi 19.520 zł brutto (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych).

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75075 administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:
W celu rozwinięcia współpracy między samorządem powiatowym a sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w marcu br. w Starostwie Powiatowym zostało utworzone stanowisko ds. rozwoju i promocji przedsiębiorczości. Jego głównym zadaniem jest koordynowanie współpracy pomiędzy powiatem a działającymi na terenie aglomeracji poznańskiej firmami oraz organizacjami otoczenia biznesu.Stąd konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnych badań opinii publicznej, które pozwolą na dokładniejsze rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców. Badanie te odpowiedzą na pytania, jakie są oczekiwania przedsiębiorców wobec władz powiatu, wskażą czynniki mające wpływ na efektywny rozwój firm oraz określą wymagania zawodowe stawiane przyszłym pracownikom.Dzięki dobrze rozwiniętej bazie informacji nt. przedsiębiorczości, powiat będzie mógł w pełni zaangażować się w rozwój gospodarczy regionu, pomagając firmom w korzystaniu z funduszy Unii Europejskiej, promując je w kontaktach międzynarodowych i przyciągając nowych inwestorów.Z uwagi na powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

Wicestarosta Poznański
Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-25 12:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 08:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9281
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 14:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14