BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1082/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 11 lipca 2005r.


w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie Ogólnokształcącego w przetargu nieograniczonego na termomodernizację Liceum Kórniku, ul. Poznańska 2.  2. Zatwierdzenia siwz.  3. Powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:

§ 1.  Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację Liceum Ogólnokształcącego w Kórniku, ul. Poznańska 2.


§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca,

2) Adam Habryło,

3) Anna Matuszak,

4) Romuald Najdek,

5) Maria Pawlicka.
 

§ 4.  Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-07-27 12:38
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-29 08:27

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9275
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-10-18 14:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14