BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1091/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 lipca 2005r.

w sprawie: Unieważnienia postępowania w części II przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD".
 

Na podstawie art. 32 ust 2, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.  Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)
Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:

 

§ 1.  Unieważnić postępowanie w części II przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Ewa Dalc

Uzasadnienie:
W postępowaniu w części II przetargu nieograniczonego z możliwością składania ofert częściowych (2 części) na dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego "SEOD" złożono 4 oferty:

 

Nr oferty

Nazwa

Cena brutto

2 część II

DomData sp. z o.o.

136.741,78 zł

3 część II

COMPUTERLAND&NEWITECH

242.963,00 zł

5 część II

DGA S.A.

235.155,00 zł

6 część II

 Arcus sp. z o.o.

974.780,00 zł

Oferent nr 2 część II został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ za dołączone do oferty pełnomocnictwo nie została wniesiona opłata skarbowa.

Oferta nr 5 część II została odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ jest niezgodna z siwz (wymagano licencji dla 200 użytkowników, złożona ofert dotyczy licencji dla 75 użytkowników).

Oferent nr 6 część II został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ do oferty nie dołączono aktualnego zaświadczenia z KRK jednego z członków zarządu.

Na realizację w/w zadania zamawiający przeznaczył kwotę 210.000 zł brutto.

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-26 12:03
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-22 14:10

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3272
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-22 14:10
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40