BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1094/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 lipca  2005r.

W sprawie:
zaopiniowania projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Dopiewo w punkcie dotyczącym rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Dopiewie.
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-27 11:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 10:13
Uchwała Nr 1095/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 lipca 2005r. 

w sprawie:
stanowiska powiatu poznańskiego w przedmiocie umorzenia zobowiązań dłużników: .............................................*
Uchwała Nr 1096/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 18 lipca 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Piotra Rydjana na stanowisku młodszego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu.
Uchwała Nr 1097/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
 z dnia 18 lipca 2005r.

w sprawie:
1. Zatwierdzenia wyników postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części II i III. 2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części IV.

Banery