BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1097/2005

 ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2005r.

 

w sprawie: 1. Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części II i III.

2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części IV. 

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy  Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:


§ 1. Zatwierdzić wybór firmy Drager Polska sp. z o.o. ul. Sułkowskiego 18 a, Bydgoszcz, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części II (dostawa respiratora-1 sztuka), zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 63.130,00.

 

§ 2. Zatwierdzić wybór firmy EMTEL ul. Zamkowa 1, Zabrze, która w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części III (dostawa kardiomonitorów-2 sztuki), zaoferowała realizację zadania za cenę brutto 37.599,80 zł.

 

§ 3. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej w części IV (dostawa łóżek na OIOM-2 sztuki) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego i Kierownikowi Zespołu Zdrowia, Polityki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i instalację sprzętu szpitalnego i aparatury medycznej złożono 3 oferty:

Nr oferty

nazwa  

cena brutto część II 

 cena brutto część III

cena brutto część IV 

 1

 EMTEL

37.599,80 zł

 2

 Drager sp. z o.o.

63.130,00  zł

 81.320,00 zł

 3

 ANMED

79.817,86 zł 

W części II wybrano ofertę nr 2 (kwota zarezerwowana w budżecie-90.000 zł brutto).
W części III wybrano ofertę nr 1 (kwota zarezerwowana w budżecie-74.900,00 zł brutto).

W części IV postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (kwota zarezerwowana w budżecie-60.000 zł brutto).

Członek Zarządu
Ewa Dalc  

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-07-29 09:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 10:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4198
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-25 10:20
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-05 11:56