BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1096/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 18 lipca 2005r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana Piotra Rydjana na stanowisku młodszego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu.

 

Na podstawie art. 32 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 ze zmianami) w związku z § 31 ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.02.2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-­wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331), § 3 ust. l pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26.07.2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61, poz. 708 ze zmianami) oraz Uchwałą Nr XIV/112/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości l punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego zmienionej Uchwałą Nr XV /122/II/2004 z dnia 10.02.2004 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr XIV/112/II/2003 z dnia 19.12.2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości l punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu poznańskiego, Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zatrudnienie z dniem l sierpnia 2005 na umowę o pracę na czas nieokreślony Pana Piotra Rydjana na stanowisko młodszego wychowawcy w Rodzinnym Domu Dziecka w Swarzędzu.

2. Wyraża się zgodę na następujące warunki wynagrodzenia:

1)wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1405,00 zł (słownie tysiąc czterysta pięć złotych),

2) dodatek za wieloletnią pracę - 20% kwoty wynagrodzenia zasadniczego.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-02 10:21
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-25 10:12

« wstecz

Banery