BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1120/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2005r.w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu. 2. Zatwierdzenia siwz. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na dostawę i montaż mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
 

§ 2. Zatwierdzić siwz stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3 Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Katarzyna Wasilewska;

3) Anna Matuszak;

4) Ksawery Sroka;

5) Adam Habryło.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 10:13
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:56

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12443
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-04 13:22