BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1136/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 16 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 )

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa z siedzibą w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/9, które w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim zaoferowało następujące ceny:

- Część I - realizacja zadania za kwotę 1.644,91 zł brutto.

- Część II - realizacja zadania za kwotę 13.556,86 zł brutto.

- Część III - realizacja zadania za kwotę 13.951,35 zł brutto.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc


Uzasadnienie:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim złożono 2 oferty.

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Cena część I

Cena część II

Cena część III

1

Komisja Gospodarcza SITLiD

1.644,91

13.556,86

13.951,35

2

Domlex

4.880,00

20.740,00

21.960,00

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-22 10:54
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12345
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:56