BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 1119/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno -kartograficznych związanych z: Etap 1 - opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie. Etap 2 - numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie.1. Zatwierdzenia dokumentacji przetargowej. 2. Powołania komisji przetargowej do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm. - Dz. U. Nr 23, poz. 220 z 2002r, Dz. U. Nr 62, poz. 558 z 2002r, Dz. U. Nr 113, poz. 984 z 2002r, Dz. U. Nr 200, poz. 1688 z 2002r, Dz. U. Nr 214, poz. 1806 z 2002r, Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z 2003r, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 z 2002r, Dz. U. Nr 102, poz. 1055 z 2004r.) oraz § 21 ust.1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd uchwala co następuje:

 
§ 1. Postanawia się ogłosić przetarg nieograniczony na wykonanie prac geodezyjno ­kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie.
 

§ 2. Zatwierdza się dokumentację przetargową, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.
 

§ 3. Powołuje się komisję przetargową do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty, o której mowa w § 1 w następującym składzie: 

1. Józef Karcz - przewodniczący komisji

2. Anna Matuszak - członek komisji

3. Barbara Piasecka - członek komisji

4. Anna Wojtkowiak - sekretarz komisji

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumenta cji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:

Miasto Swarzędz jest obecnie jedynym miastem na terenie powiatu poznańskiego, które nie posiada wykonanej mapy numerycznej. Stąd konieczność zlecenia i wykonania numerycznej, obiektowej mapy o treści obligatoryjnej dla tego miasta.

Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku VAT)

 

Etap 1 - numeryczna, obiektowa mapa katastralna w systemie Geo- Info 2000

 

Miasto

Ilość jednostek rozliczeniowych

Kwota

netto

Wartość

netto

=

 

 

= ilość hektarów

za 1 ha

 

wartość szacunkowa

Swarzędz

822 ha

164,00 zł

134.808,00 zł

 

 


Etap 2 - numeryczna nakładka uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000
 

Miasto

Ilość jednostek rozliczeniowych

Kwota

netto

Wartość

netto

=

 

 

= ilość kilometrów

za 1 km

 

wartość szacunkowa

Swarzędz

1300 km

148,00 zł

192.400,00 zł

 

 

 

Razem: Etap 1 + Etap 2

327.208,00 zł

 

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-25 08:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:50

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12365
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 08:53