BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1137/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia przez Powiat Poznański projektu w ramach Działania 2.2      "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne – Pomoc stypendialna dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich Powiatu Poznańskiego".


Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.08.2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXX/281/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański, uchwala się co następuje:
 

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje do realizacji program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Działania 2.2. Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" w roku szkolnym 2005/2006.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR z dnia 18 maja 2005r., Powiat Poznański, jako organ prowadzący i dotujący szkoły ponadgimnazjalne znajdujące się na terenie powiatu, jest beneficjentem końcowym projektu realizowanego w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół średnich prowadzonych lub dotowanych przez powiat, którzy zamieszkują: tereny wiejskie, miasta do 5 tys. mieszkańców oraz miasta do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkoły średniej publicznej. Przystąpienie Powiatu Poznańskiego do realizacji programu stypendialnego w ramach Działania 2.2 daje szansę wielu młodym ludziom z rodzin o niskich dochodach, zamieszkujących tereny wiejskie na uzyskanie średniego wykształcenia poprzez refundację części kosztów związanych z nauką w szkole średniej kończącej się egzaminem maturalnym. Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-25 12:20
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:47

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12324
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40