BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1125/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2005/2006


Na podstawie art.4 ust.1 pkt.1 i art.32 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 31 pkt.6a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 15, poz.142 z późniejszymi zmianami) uchwala się co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się arkusze organizacyjne na rok szkolny 2005/2006 następujących szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Poznański:

1. Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

2. Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie

3. Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu

4. Zespół Szkół w Rokietnicy

5. Zespół Szkół Nr 2 w Swarzędzu

6. Liceum Ogólnokształcące w Kórniku

7. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Puszczykowie

8. Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie Podgórnym

9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie

10. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

11. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Luboniu

12. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Mosinie

13. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Swarzędzu

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji Panu Przemysławowi Wantuchowi.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Dyrektorzy Szkół i Placówek oświatowych złożyli w Starostwie arkusze organizacyjne na rok szkolny 2005/2006. Kontrolę poprawności zapisów w arkuszach z prawem oświatowym przeprowadził wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Arkusze organizacyjne posiadają pozytywną opinię organu nadzoru pedagogicznego. Umożliwia to z kolei zatwierdzenie arkuszy przez organ prowadzący. Proponuję zatwierdzić arkusze organizacyjne w przedstawionej wersji, przy zastrzeżeniu, że plan nauczania może być realizowany w ramach wysokości budżetu przyznanego Szkole ( Placówce ). Jeżeli środki finansowe przyznane danej jednostce organizacyjnej nie wystarczą na realizację programu nauczania to dyrektorzy Szkól i Placówek będą zobowiązani do dokonania weryfikacji budżetu kierowanej przez siebie placówce, zgodnie z posiadanymi możliwościami finansowymi.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-08-30 08:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-14 08:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 13969
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-03-01 16:47