BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1129/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 16 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 

Na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.- Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.-Dz. U. z 2003 r. Nr 118 poz. 1112 ze zmianami)

uchwala się, co następuje:


§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla ........................................* nauczyciela w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1. Przemysław Wantuch - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - Przewodniczący,

2. .................................... - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny - Członek Komisji,

3. Maria Tomaszewska - dyrektor OS-W w Owińskach - Członek Komisji,

4. Anna Mielcarek - ekspert - Członek Komisji,

5. Krystyna Poradzewska - ekspert - Członek Komisji

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Edukacji.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

­Starosta Poznański - Jan Grabkowski
Członek Zarządu – Ewa Dalc

Uzasadnienie:
Nauczyciel kontraktowy występujący o przeprowadzenie egzaminu spełnił wymagania jakim jest odbycie stażu i zgodnie z art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela należy powołać Komisję Egzaminacyjną w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. Po zdaniu egzaminu przed Komisją nauczyciel może otrzymać stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W przypadku samorządu powiatowego kompetencje powołania Komisji należą do Zarządu Powiatu.

Członek Zarządu
Tomasz Łubiński

*Wyłączenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 10:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-19 08:43

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 12321
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-19 08:47
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40