BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1148/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 sierpnia 2005r.


w sprawie: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. Unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

­Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W dniu 19 sierpnia 2005 r. wniesiono protest na zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w skrócie SEOD dotyczący wykazania przez oferentów, iż w okresie ostatnich 3 lat dokonali minimum 3 wdrożeń oferowanego SEOD w administracji publicznej w podobnym zakresie funkcjonalności zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Protestujący zarzucił zamawiającemu naruszenie zasad uczciwej konkurencji i eliminacje z udziału w postępowaniu większości działających na rynku podmiotów. Komisja przetargowa, w oparciu o orzecznictwo Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, uznała protest za zasadny.

Z uwagi na fakt, iż zapis art. 38 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie pozwala na modyfikację warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełnienia w trakcie toczącego się postępowania, postępowanie na dostawę i wdrożenie SEOD unieważnia się na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-09-05 14:05
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:16

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7638
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 14:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 14:32