BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Uchwała Nr 1156/05

Zarządu Powiatu Poznańskiego

z dnia 26 sierpnia 2005r.

 

 

w sprawie: promocji Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie uroczystości związanych z ogólnopolskimi obchodami 100 rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego-Patrona Kółek Rolniczych.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5.000 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) na pokrycie kosztów współorganizacji uroczystości związanych z ogólnopolskimi obchodami 100 rocznicy śmierci Maksymiliana Jackowskiego-patrona Kółek Rolniczych.

2. Uroczystości odbędą się w dniu 28 sierpnia 2005 roku we Wronczynie.

 

§ 2.Środki finansowe przeznaczone na cel określony §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075-administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

­Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

Uzasadnienie:

Maksymilian Jackowski powołany został na opiekuna i przywódcę kółek rolniczych, które stały się wielkim ruchem społecznym, któy przyniósł Wielkopolsce olbrzymi skok cywilizacyjny i społeczny. Był zwolennikiem i krzewicielem polityki solidaryzmu społecznego. Z jego inspiracji powstał "Poradnik Gospodarski", organ kółek rolniczych, istniejący do dziś.

W dniu 28 sierpnia 2005 roku odbędą się uroczystości 100 rocznicy jego śmierci, które władze samorządowe Powiatu Poznańskiego oraz gminy Pobiedziska postanowiły uczcić w sposób szczrgólnie uroczysty.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

 

 

Wicestarosta Poznański

Marek Woźniak

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-09-07 09:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 14:38

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7637
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-18 14:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-10 13:36