BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 1143/05

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 22 sierpnia 2005r.

 

w sprawie: pokrycia kosztów uroczystości "pogrzebu czaszki" jedynej kobiety - oficera Janiny Lewandowskiej zamordowanej w Katyniu.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm. ) oraz art. ust. 1-4, art. 32 ust. 1 i 2 pkt. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5.000 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych) na pokrycie kosztów uroczystości "pogrzebu czaszki" podporucznik - pilot Janiny Lewandowskiej zamordowanej przez NKWD w Katyniu. 2. Uroczystości odbędą się w dniu 4 listopada 2005 roku.
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w § 1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 921 (92195) - kultura.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański – Jan Grabkowski

Członek Zarządu: Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Pismem z dnia 4 sierpnia 2005 roku Towarzystwo Pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie zwróciło się z prośbą o wsparcie finansowe organizacji uroczystości pogrzebowych "czaszki" podporucznik pilot Janiny Lewandowskiej córki generała Józefa Dowbora Muśnickiego zamordowanej w Katyniu 22 kwietnia 1940 roku przez NKWD. Czaszka została przekazana Towarzystwu pamięci Gen. Józefa Dowbora Muśnickiego, które zobowiązało się do zorganizowania uroczystości pogrzebowych na cmentarzu w Lusowie we wspólnym grobie rodziny Muśnickich.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za celowe.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-06 10:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 11:21

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3793
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-13 11:23
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-28 14:27