BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1178/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
Z dnia 19 września 2005r. 

w sprawie:
 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych. (II przetarg)
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-14 09:35
Uchwała Nr 1179/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r. 

w sprawie:
1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-14 09:56
Uchwała Nr 1181/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005 r.

w sprawie:
przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 1182/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r.

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na nagrody w konkursie na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.
Uchwała Nr 1183/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r.

w sprawie:
upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego
Uchwała Nr 1184/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r. 

w sprawie:
wyrażenia zgody na zakup 4.000 szt. światełek odblskowych, które zostaną przekazane uczniom klas pierwszych szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego, w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr 1185/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na zakup koszulek z logo powiatu poznańskiego i Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla uczestników II Ogólnopolskich Ćwiczeń Ratownictwa HOPR, któr odbędą się w dniach od 30 września do 2 października 2005 r., w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Uchwała nr 1186/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 września 2005r.

w sprawie:
ustalenia założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006

Banery