BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1185/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 września 2005r.

 

w sprawie: przeznaczenia kwoty do 1.000 zł na zakup koszulek z logo powiatu poznańskiego i Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla uczestników II Ogólnopolskich Ćwiczeń Ratownictwa HOPR, któr odbędą się  w dniach od 30 września do 2 października 2005 r., w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 

Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142  poz. 1592) oraz § 21 ust 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Przeznacza się kwotę do 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych brutto) na zakup koszulek dla uczestników II Ogólnopolskich Ćwiczeń Ratownictwa HOPR, które odbędą się w dniach 30 września do 2 października 2005 r. na terenie powiatu poznańskiego i miasta Poznania.
 

§ 2. Wydatkowanie środków nastąpi z działu 754 (rozdział 75495§4210) budżetu powiatu na 2005 r.
 

§3. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
 

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

II Ogólnopolskie Ćwiczenia Ratownictwa Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego organizowane są w celu sprawdzenia indywidualnych umiejętności ratowników jak i pracę zepołową praz współdziałanie z innymi jednostkami ratownictwa. Harcerskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe włączone jest do wojewódzkiej siatki bezpieczeństwa i ujęte w powiatowych planach ratowniczych. Ćwiczenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji, aby móc nieść pomoc szybciej i skuteczniej.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 14:16
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:22

« wstecz

Banery