BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1186/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 września 2005r.

 

w sprawie: ustalenia założeń do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 na podstawie: uchwały Rady Powiatu Poznańskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały Budżetowej nr IX/71/99 z dnia 24 czerwca 1999r.
 

§ 1. Określa się założenia do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 (zgodnie z załącznikiem nr 1).
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta – Jan Grabkowski

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

 

Załącznik nr 1
Do uchwały nr 1186/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego

dnia 19 września 2005r.

 

ZAŁOŻENIA ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO DO

PROJEKTU BUDŻETU POWIATU NA ROK 2006

 

Lp.

Nazwa wskaźników

Wysokość wskaźników

1.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług

konsumpcyjnych

2,8%

2.

Nominalny wzrost wynagrodzeń brutto

4,0%

3.

Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług inwestycyjnych

3,0%

4.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw

2450zł

5.

Najniższe wynagrodzenie za pracę

890zł

6.

Odpis na ZFŚS na jednego zatrudnionego

   745zł

 


 Starosta Poznański - Jan Grabkowski

 Skarbnik  Powiatu Poznańskiego - Renata Ciurlik

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-06 10:10
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:24

« wstecz

Banery