BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1178/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
Z dnia 19 września 2005r.


 

w sprawie: 1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych. (II przetarg) 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633)

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych. (II przetarg)
 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak - Przewodnicząca;

2) Adam Habryło;

3) Anna Matuszak;

4) Małgorzata Waligórska;

5) Jarosław Nowak.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta - Marek Woźniak

Członkowie Zarządu:

- Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-11 13:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 11:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7903
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 12:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-26 13:31