BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1179/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 19 września 2005r.
 

w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz       z niezbędną platformą systemową i bazodanową. 2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30, poz. 633 ).

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:\

 

§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
 

§ 2. Zatwierdzić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisje przetargową w składzie:

1) Aleksandra Waszak;

2) Anna Matuszak;

3) Małgorzata Radomska;

4) Marek Jóźwiak;

5) Piotr Springer;

6) Lucyna Jankowska;

7) Bernard Raczkowski.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:                                                                                                                 

- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-13 09:02
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 11:55

« wstecz

Banery