BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1181/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 września 2005r.

 

 w sprawie: przyznania Nagrody Starosty Poznańskiego dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. z  2001 r. Nr 142, poz. 1592-ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXVII/238/II/2005 z dnia 30. 03. 2005 r. Rady Powiatu Poznańskiego, uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Przyznaje się dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody pieniężne w wysokości


§ 2. 1. Magdalena Fręśko - dyrektor L.O. w Puszczykowie 4000 zł

2. Piotr Choryński - dyrektor Z. S. nr 2 w Swarzędzu 4000 zł

3. Odona Sadowska-Gołaska - dyrektor Poradni w Swarzędzu 2600 zł

4. Roman Samcik - dyrektor Z. S. w Mosinie 2600 zł

5. Wojciech Kaczmarek - dyrektor Z. S. w Rokietnicy 2600 zł

6. Maria Matuszczak - nauczyciel Z. S. w Rokietnicy 1500 zł

7. Roberto Buchting - nauczyciel Z. S. w Rokietnicy 1500 zł

8. Teresa Adamska-Handl - pedagog w Poradni w Swarzędzu 1500 zł

9. Maria Kowalczyk - psycholog w Poradni w Swarzędzu 1500 zł

10. Danuta Ratajczak - nauczyciel w L. O. w Kórniku 1500 zł

11. Ela Zwierzyńska - nauczyciel w L. O. w Kórniku 1500 zł
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta Poznański - Jan Grabkowski

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

– Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński 
 

Uzasadnienie:
Uchwała Rady Powiatu Poznańskiego Nr XXVII/238/II/2005-09-22 z dnia 30 marca 2005 roku upoważnia Zarząd Powiatu do decydowania w sprawie przyznawania nagród dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek. Zgodnie z pkt 6 kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański, propozycje nagród zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Oświaty w dniu 20 września 2005 r.  W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-25 08:19
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:00

Banery