BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1182/05

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 19 września 2005r.


w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na nagrody w konkursie na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.

Na podstawie art. 4 ust. 1 oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. . z  2001 r. Nr 142, poz. 1592-ze zmianami) w związku z uchwałą Nr 896/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym, zmienioną Uchwałą Nr 982/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2005 r., uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 1. Zarząd Powiatu Poznańskiego przeznacza kwotę 2000 zł (dwa tysiące złotych) na nagrody dla zwycięzców konkursu na projekt zajęć z zakresu etyki w życiu społecznym.

2. Przyznaje się 2 równorzędne nagrody.

3. Podział nagród jest następujący:

a) 1000 zł dla Pana Ireneusza Gwizdały, nauczyciela w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie.

b) po 500 zł dla Pani Moniki Mrówczyńskiej i Pani Moniki Sajewicz, nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Puszczykowie.
 

4. Środki finansowe będą pochodziły z rozdz. 801-80195 § 4300 - konkursy szkolne.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Edukacji.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta Poznański – Marek Woźniak

Członkowie Zarządu

– Ewa Dalc

- Tomasz Łubiński 
 

Uzasadnienie:

Powiat Poznański przystąpił do Akcji "Przejrzysta Polska". Jednym z jej elementów w ramach zasady partycypacji społecznej jest edukacja w zakresie etyki. W jej ramach z kolei nastąpić ma wprowadzenie do edukacji szkolnej zajęć dla uczniów w zakresie etyki społecznej. Zarząd Powiatu postanowił zrealizować to zadanie poprzez ogłoszenie konkursu na projekt zajęć, które zrealizowane mają być z uczniami szkół prowadzonych przez Powiat Poznański. onkursie mogli brać udział nauczyciele szkół powiatowych.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 3 prace, z których komisja powołana przez Zarząd do wybrania najlepszych wniosków zarekomendowała 2, uznając je za równorzędne.

Oba nagrodzone projekty zostaną skierowane do szkół, a tam nauczyciele realizujący projekt wybiorą do realizacji właściwszy ze względu na lokalne warunki.

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-11-02 13:06
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7899
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 12:24
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-01-25 12:51