BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1160/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 września 2005r.

w sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i instalację dwóch łóżek do intensywnej opieki medycznej dla Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1161/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na dostawę drukarek i innych części teleinformatycznych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu z możliwością składania ofert częściowych.
Uchwała Nr 1162/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 5 września 2005r.

w sprawie:
Przeznaczenia kwoty 4.500 złotych netto na pokrycie kosztów informacji o powiecie w wydawnictwie "Polskie Powiaty w Europie".

Banery