BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1162/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 5 września 2005r.


w sprawie: Przeznaczenia kwoty 4.500 złotych netto na pokrycie kosztów informacji o powiecie w wydawnictwie "Polskie Powiaty w Europie".
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwla, co następuje:
 

§ 1. Przeznacza się kwotę 4.500 złotych netto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych netto na pokrycie kosztów informacji o powiecie poznańskim w wydawnictwie "Polskie Powiaty w Europie".
 

§ 2. Realizacja zadania określonego w  § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 75020 budżetu powiatu.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Gabinetu Starosty.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

­Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak

Członek Zarządu - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Czasopismo "Polskie Powiaty w Europie" jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Powiatów Polskich oraz wydawnictwa "Unitex" mającym na celu przekazywanie informacji o działaniach samorządu powiatowego oraz przedsięwzięciach realizowanych w polskich powiatach.

Przeznaczenie w/w kwoty na umieszczenie informacji na temat powiatu poznańskiego w tej posiadającej ogólnopolski zasięg publikacji, przyczyni się , poprzez prezentację rezultatów działań i pracy władz powiatu, do utrwalenia ich pozytywnego wizerunku wśród szerokiego grona czytelników.

Kreowanie obrazu Starostwa Powiatowego w Poznaniu jako prężnie działającej instytucji, aktywnie angażującej się w ważne dla mieszkańców powiatu sprawy to bardzo istotna, warta zainwestowania kwestia.

Środki na ten cel wydatkowane zostaną z budżetu powiatu poznańskiego, będących  w dyspozycji Gabinetu Starosty.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-10-03 10:31
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:33

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3794
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-12 12:33
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-01 15:22