BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1163/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: "Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego".
Uchwała Nr 1164/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r. 

w  sprawie:
Zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Budowa hali sportowej z zapleczem przy Zespole Szkół nr 1 w Swarzędzu".
Uchwała Nr 1165/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych w Powiecie Poznańskim.
Uchwała Nr 1166/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r.

w sprawie:
przyznania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1167/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r.

w sprawie:
przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr 1169/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 wrzesnia 2005r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodemizacji budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1171/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r.

w sprawie:
wydatkowania kwoty do 1.000 zł brutto ze środków Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na ufundowanie pucharów Starosty Poznańskiego i okolicznościowych medali dla zwycięzców III Pływackich Mistrzostw Strażaków PSP i OSP miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1171/05/a/
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 12 września 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie organizacji Koncertu Z okazji 25- lecia NSZZ Solidarność.

Banery