BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1171/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 września 2005r.

 

w sprawie: wydatkowania kwoty do 1.000 zł brutto ze środków Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego na ufundowanie pucharów Starosty Poznańskiego i okolicznościowych medali dla zwycięzców III Pływackich Mistrzostw Strażaków PSP i OSP miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
 

Na podstawie art.32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje:
 

§ 1. przeznacza się kwotę do 1000 zł brutto (słownie: tysiąc złotych brutto) na ufundowanie pucharów Starosty Poznańskiego i okolicznościowych medali dla zwycięzców III Pływackich Mistrzostw Strażaków PSP i OSP miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.
 

§ 2. Realizacja zadania określonego w § 1 niniejszej uchwały nastąpi z działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (rozdział 75412) budżetu powiatu.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Zespołu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

III Pływackie Mistrzostwa Strażaków PSP i OSP organizowane są przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu dla strażaków z terenu miasta Poznania i Powiatu Poznańskiego.

Impreza ma na celu promocję pływania jako sposobu na zwiększenie sprawności fizycznej strażaków oraz integrację środowiska strażaków zawodowych i druhów ochotników działających na terenie Powiatu Poznańskiego

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-03 13:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:48

« wstecz

Banery