BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 1167/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 12 września 2005r.

 

w sprawie: przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1592 z późn. zm.), § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 30 poz. 633) oraz Regulaminu gospodarowania środkami Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XL/283/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2002 r. uchwala się co następuje:
 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 877/05 z dnia 7.02.2005 r Zarządu Powiatu Poznańskiego w sprawie przyznania środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki na dofinansowanie kosztów odbioru i utylizacji padłych zwierząt gminom powiatu poznańskiego w taki sposób, że aktualnie kwoty dofinansowań przyznanych poszczególnym gminom przedstawiają się następująco:
 

Lp.

Gmina

Wysokość przyznanej dotacji [zł]

1.

BUK

9.200

2.

CZERWONAK

3.500

3.

DOPIEWO

6.000

4.

KLESZCZEWO

3.000

5.

KOMORNIKI

4.500

6.

KOSTRZYN

4.500

7.

KÓRNIK

6.500

8.

LUBOŃ

500

9.

MOSINA

10.000

10.

MUROWANA GOŚLINA

5.000

11.

POBIEDZISKA

6.500

12.

PUSZCZYKOWO

300

13.

ROKIETNICA

3.000

14.

STĘSZEW

5.000

15.

SUCHY LAS

2.000

16.

SWARZĘDZ

4.500

17.

TARNOWO PODGÓRNE

6.000

Razem

80.000

 

§ 2. Udział środków z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może maksymalnie wynosić 90% ogólnych kosztów utylizacji padłych zwierząt.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tut. Starostwa.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-03 13:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:43

« wstecz

Banery