BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1163/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 września 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: "Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego".
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy "SEWA" Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe z siedzibą w Poznaniu, ul. Rybaki 18/9 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: "Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego", która zaoferowała realizację zadania za kwotę 90.280,00 zł brutto.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: "Termomodemizacja budynków Powiatu Poznańskiego" złożono 6 ofert.
 

Nr

Nazwa Firmy

Cena brutto

1.

Projektowanie i obsługa inwestycji budowlanych, Olgierd Pietrzak

120.780,00 zł

2.

Pro - Invest, Dariusz Śniadek

100.650,00 zł

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SEWA"

90.280,00 zł

4.

Agencja Inwestycyjna "TERRA"

144.936,00 zł

5.

Usługi Techniczne Dla Budownictwa

87.840,00 zł

6.

Kompleksowa Obsługa Inwestycji, Ewa Owsianowska

122.000,00 zł

 

Oferta firmy Usługi Techniczne Dla Budownictwa z siedzibą w Kórniku przy ul. Asnyka 16 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - Oferent zastrzegł informacje, które nie mogą być zastrzeżone w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ponieważ nie są tajemnicą przedsiębiorstwa.

Wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "SEWA".

 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-03 14:55
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:30

« wstecz

Banery