BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1171/05/a/

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 12 września 2005r.


w sprawie: promocji Powiatu Poznańskiego poprzez współfinansowanie organizacji Koncertu Z okazji 25- lecia NSZZ Solidarność.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:


§ 1.  Przeznacza się środki finansowe w kwocie 25.000 brutto (słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych) na pokrycie kosztów współfinansowania organizacji koncertu z okazji 25 -lecia NSZZ Solidarność.

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu - dział 75075 - administracji publicznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                                                                 Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński
   

                                                                                                                                                   Uzasadnienie:
Z okazji 25 rocznicy powstania NSZZ "Solidarność" zaplanowano uroczysty koncert. O stworzenie muzyki, która podkreśliłaby doniosły charakter wydarzenia poproszono laureata tegorocznego Oskara Jana A.P. Kaczmarka. Twórca stworzył "Kantatę o wolności", którą zadedykował Janowi Pawłowi II - ojcu Solidarności.Wykonanie Kantaty powierzono 123-osobowej orkiestrze Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Grzegorza Nowaka, Poznańskiemu Chórowi Chłopięcemu oraz Chórowi Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.Włączenie się w uroczyste obchody Jubileuszu powstania NSZZ "Solidarność" daje możliwość promowania wartości patriotycznych wśród mieszkańców powiatu poznańskiego.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-02 11:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 13:55

« wstecz

Banery