BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1174/2005

ZARZADU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13  września 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w LO. w Kórniku ul. Poznańska 2.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy Energy Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 12 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w LO. w Kórniku ul. Poznańska 2, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 529.247,95 zł brutto.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w LO. w Kórniku ul. Poznańska 2 złożono 3 oferty.
 

Nr

Nazwa Firmy

Cena brutto

1.

Euro-Bud

499.077,81 zł

2.

Energy Investors

529.247,95 zł

3.

Zakład Ogólno budowlany Paweł Szymkowiak

624.749,02 zł

 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ zawiera błędy w obliczeniu ceny.

Oferent nr 3 został wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wadium zostało wniesione na okres 59 dni. Wymagany okres równy związaniu ofertą 60 dni.
 

Wybrano ofertę nr 2.

Członek Zarządu

 

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-04 08:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-12 12:49

« wstecz

Banery