BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1172/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 13 września 2005r.


w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków  w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. l Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ). Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór oferty firmy Pomet Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą we Wronkach, ul. Partyzantów 5 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 841.490,45 zł brutto.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół Nr 2 w Swarzędzu ul. Podgórna 12 złożono 3 oferty.
 

Nr

Nazwa Firmy

Cena brutto

1.

Energy Investors

854.577,09 zł

2.

Agrobex

820.479,00 zł

3.

Pomet

841.490,45 zł


Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w kosztorysie ofertowym brak wyceny pkt 3 pod nazwą "Roboty budowlane" pozycje od 27 do 33.

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w kosztorysie ofertowym:

1) instalacja c.o.:

- brak pozycji 41 przedmiarów - zawory grzejnikowe fi 20 szt. 78;

- brak pozycji 53 przedmiarów - zawory przelotowe o średnicy 32 mm szt. 1;

- brak pozycji 114 przedmiarów 2 szt. - przebicie otworów w stropie;

- brak pozycji 6d. 1 i 7d.1 przedmiarów - grupa 01 demontaże;

2) modernizacja kotłowni gazowej:

- brak w grupie 02 układ technologiczny - zmiana ilości pozycji, kolejności opisywania wykonywanych prac;

- brak pozycji 13 przedmiarów - grzejniki stalowe dwupłytowe szt. 3

- brak pkt. 3 roboty budowlane

Wybrano ofertę nr 3.
 

Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-05 13:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-13 08:04

« wstecz

Banery