BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1189/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół w Rokietnicy oraz filii w Poznaniu.
Uchwała Nr 1190/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r. 

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Mosinie.
Uchwała Nr 1191/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Zespołu Szkół w Mosinie
Uchwała Nr 1192/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
 zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.
Uchwała Nr 1193/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-28 14:53
Uchwała Nr 1195/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 27 września 2005r.

w sprawie:
wydania zezwolenia na używanie jednostek pływających napędzanymi silnikami spalinowymi w dniach 01-02.10.2005 r. na Jeziorze Biezdruchowo.

Banery