BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1196/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października 2005r. 

w sprawie:
podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".
Uchwała Nr 1197/05
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października .2005r

w sprawie:
współfinansowania wykonania odlewu tablicy upamiętniającej udział Swarzędzan w Powstaniu Wielkopolskim 1918 - 1919
Uchwała Nr 1198/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października 2005r.
 
w sprawie:
przyznania dodatku motywacyjnego oraz dodatku za warunki pracy Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny Panu Bogusławowi Balczyńskiemu.
Uchwała Nr 1200/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października 2005r.

w sprawie:
1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-16 08:45
Uchwała Nr 1201/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października 2005r.

w sprawie:
przeznaczenia kwoty 200 zł na promocję Powiatu Poznańskiego poprzez zakup statuetek dla członków i działaczy Zespołu Muzyczno- Wokalnego "Stokrotki" z Kleszczewa.
Uchwała Nr 1202/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 3 października 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont dachów domków szeregowych w Lisówkach.
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.

Banery