BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁĄ Nr 1196/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 3 października 2005r.

 

w sprawie: podniesienia kapitału zakładowego spółki z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie".
 

Na podstawie: § 2 i § 4 uchwały nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Postanawia się podwyższyć kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. z kwoty 7.635.000 zł (słownie: siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) do kwoty 9.635.000 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) to jest o 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego następuje poprzez utworzenie 2000 (słownie: dwa tysiące) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy. Udziały zostaną pokryte w całości przez dotychczasowego wspólnika, wkładem pieniężnym.
 

2. Po dokonaniu podwyższenia kapitału, kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.635.000 złotych (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy złotych) i składa się z 9.635 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
 

§ 2. Księga udziałów spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Szpital w Puszczykowie" spółka z o.o. prowadzona jest przez Kancelarię Prawną mecenasa Jacka Masioty.

§ 3. Środki finansowe, o których mowa w paragrafie 1 pochodzą z budżetu Powiatu (dział851, rozdział 85195).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

uzasadnienie:

Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr XIV/116/II/2003 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której zadaniem będzie zarządzanie majątkiem Powiatu Poznańskiego oraz działalność medyczna oraz na podstawie uchwały Nr XXV/228/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25.01.2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu poznańskiego na rok 2005 podniósł kapitał zakładowy spółki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital w Puszczykowi e sp. z o.o. o kwotę 2.000.000 zł poprzez utworzenie 2000 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000 zł każdy. Kapitał zakładowy po zmianie wynosi 9.635.000 zł. Umowa spółki pozwala na podwyższenie kapitału zakładowego spółki do 100.000.000 zł bez konieczności zmiany umowy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-17 11:34
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:19

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5739
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40