BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1200/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 października 2005r.

 

w sprawie: 1.Ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005. 2. Zatwierdzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Powołania komisji przetargowej.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. Ogłosić przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005.
 

§ 2. Zatwierdzić specyfikację istotnych warunków zamówienia stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.
 

§ 3. Powołać komisję przetargową w składzie:

1) Renata Ciurlik - Przewodnicząca;

2) Aleksandra Waszak;

3) Adam Habryło;

4) Karolina Nowak;

5) Agnieszka Wolna.
 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Wicestarosta - Marek Woźniak
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-10-17 12:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:24

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5779
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-15 14:17