BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1198/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 3 października 2005r.

 

w sprawie: przyznania dodatku motywacyjnego oraz dodatku za warunki pracy Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny Panu Bogusławowi Balczyńskiemu.
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XXVI/233/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 roku w sprawie regulaminów dodatków płacowych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Poznańskiego Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:
 

§ 1. Przyznaje się Dyrektorowi Ośrodka Wspomagania Rodziny Panu Bogusławowi Balczyńskiemu na okres od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.:

1) dodatek motywacyjny w wysokości 350 zł (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie,

2) dodatek za warunki pracy w wysokości 175 zł (słownie sto siedemdziesiąt pięć złotych) miesięcznie ze spłatą od dnia 1 stycznia 2005 r.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu Janowi Grabkowskiemu.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 112 ust. 7 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) Zarząd Powiatu zatrudnia kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej określając jednocześnie warunki pracy i płacy.

W związku ze zmienionym, z mocą obowiązującą od dnia 1.01.2005 r., art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (tj. z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami) organ prowadzący szkolę określa corocznie w drodze regulaminu obowiązującego na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia wysokość stawek dodatków placowych m.in. motywacyjnego i za trudne warunki pracy oraz szczegółowe warunki ich przyznawania.

Regulamin przyznawania dodatków płacowych dyrektorom szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez powiat poznański został uchwalony Uchwałą Nr XXVI/233/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 lutego 2005 roku, w którym określono zasady, kryteria i wysokość stawek dodatków.

Wobec powyższego wnoszę o utrzymanie stawki dodatku motywacyjnego dla dyrektora OWR na poziomie roku ubiegłego oraz zmianę wysokości stawki dodatku za trudne warunki pracy zgodnie z obowiązującym w 2005 r. regulaminem płacowym.

Środki budżetowe na wypłatę niniejszych dodatków są ujęte w budżecie placówki.

 

Członek Zarządu

Ewa Dalc

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-29 10:48
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:23

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 5744
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 12:35
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44