BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1214/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
przyznania stypendium dla Semithy Cevallos stypendystki Powiatu Poznańskiego na naukę na Akademii Muzycznej im. J Paderewskiego w Poznaniu w zakresie Mistrzowskiego Studium Podyplomowego, kierunek instrumentalistyka (muzyka kameralna) w roku akademickim 2005/2006.
Uchwała Nr 1215/2005
Zarządu powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
wsparcia organizacji Turnieju Nadziei Olimpijskich poprzez współfinansowanie upominków dla zawodników.
Uchwała Nr 1216/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
zasad i trybu przyznawania nagród dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach konkursu ekologicznego.
Uchwała Nr 1217/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
promocji Powiatu Poznańskiego poprzez sfinansowanie programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej pt.: "Świat mnie wabił-opowieści o ciekawych zakątkach globu".
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-08 13:42
Uchwała Nr 1218/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
prezentacji oferty turystycznej powiatu poznańskiego na łamach miesięcznika "Turysta Wielkopolski"
Uchwała Nr 1219/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r. 

w sprawie:
przeznaczenia środków na przebudowę strony internetowej www.powiat.poznan.pl.
Uchwała Nr 1220/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
Wykluczenia firm z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół w Mosinie.
Uchwała Nr 1221/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie;
zatwierdzenia sprawozdań finansowych Wielospecjalistycznego Szpitala "Puszczykowo" sp.z.o.z. w likwidacji za lata obrotowe: 1.10.-31.12.2002 r., 1.01.-31.12.2003 r. oraz 1.01.-31.12.2004 r.
Uchwała Nr 1222/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 19 października 2005r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.

Banery