BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1205/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 października 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wynagrodzenia zasadniczego i dodatków dla dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 1206/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 października 2005r.

w sprawie:
zwolnienia z opłaty za naukę w Szkole Policealnej.
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-21 14:05
Uchwała Nr 1207/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10.10.2005r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na projekt, dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów zwanego dalej "SEOD", wraz z niezbędną platformą systemową i bazodanową.
Uchwała Nr 1208 /2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 października 2005r. 

w sprawie:
Wykluczenia firm z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków w Zespole Szkół w Mosinie.
Uchwała Nr 1209/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 października 2005r. 

w sprawie:
wykluczenia firm z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 oraz filii w Poznaniu przy ul. Rubież 20.
Uchwała Nr 1210/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 10 października 2005r.

w sprawie:
nieodpłatnego przekazania komputerów wycofanych z użycia w Starostwie do podległych jednostek organizacyjnych.

Banery