BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1209/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 października 2005r.

 

w sprawie: wykluczenia firm z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24 oraz filii w Poznaniu przy ul. Rubież 20.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wie1k. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:
 

§ 1 Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) firmy Energy Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiejska 12 i Przedsiębiorstwo "BEGIER" z siedzibą w Jelonku ul. Obornicka 8a z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynków w Zespole Szkół w Rokietnicy, ul. Szamotu1ska 24 oraz filii w Poznaniu przy ul. Rubież 20, ponieważ w wyznaczonym terminie nie wniesiono wadium na przedłużony okres związania ofertą.

 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Administracyjnego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski
Członkowie Zarządu:
- Ewa Dalc
- Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W wyniku wniesionego przez jedną firm protestu, Zamawiający wezwał wszystkich uczestników postępowania do przedłużenia ważności złożonego wadium na okres do ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

Firmy Energy Investors sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo "BEGIER" nie złożyły w przewidzianym terminie, wyznaczonym przez Zamawiającego, stosownych dokumentów.

W/w oferenci zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), ponieważ w wyznaczonym terminie tj. do dnia 5.10.2005 r. nie wniesiono wadium na przedłużony okres związania ofertą.

                                                                                               


Członek Zarządu

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-11-14 11:11
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 12:13

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4664
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 12:16
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-12-06 14:46