BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1239/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 7 listopada 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie.
 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 ze zm.: Dz. U. Nr 23 z 2002 r. poz. 220, Dz. U. Nr 62 z 2002 r. poz. 558, Dz. U. Nr 113 z 2002 r. poz. 984, Dz. U. Nr 200 z 2002 r. poz. 1688, Dz. U. Nr 214 z 2002 r. poz. 1806, Dz. U. Nr 162 z 2003 r. poz. 162 z 2003 r., poz. 162 Dz. U. Nr 153 z 2002 r. poz. 1271, Dz. U. Nr 102 z 2004 r. poz. 1055) oraz § 21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącego załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633 ) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdzić wybór:

- firmy: Biprogeo S. A. ul. Kaszubska 8, 50-214 Wrocław na wykonanie zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, która zaoferowała realizację zadania za cenę brutto: 219.600,00.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Wicestarosta Poznański - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu – Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych związanych z opracowaniem numerycznej, obiektowej mapy katastralnej w systemie Geo-Info 2000 oraz numerycznej nakładki uzbrojenia terenu w systemie Geo-Info 2000 dla obrębu ewidencyjnego miasto Swarzędz, w gminie Swarzędz, województwo wielkopolskie złożono 6 ofert.

W ogólnej punktacji na podstawie kryteriów wyboru (100% cena) wybrano:

-ofertę nr 2 (firma Biprogeo S.A. z Wrocławia), która jest najkorzystniejsza cenowo oraz spełnia wymogi specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Nr oferty

Firma-nazwa lub nazwisko wykonawcy

Cena brutto złożonej oferty

1

Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAT Sp. z o.o.  ul. Zwierzyniecka 10, 60-813 Poznań

488.000,00 zł

 

2

BIPROGEO S.A.

ul. Kaszubska 8,
50-214 Wrocław

219.600,00 zł

3

Geodezyjne Przedsiębiorstwo Usługowe M. Orlińska, W. Orliński s. c.

Ul. Drewsa 2/63, 61-606 Poznań

292.700,00 zł

 

4

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o.

Ul. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

536.800,00 zł

 

5

 

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o

Ul. Jaracza 4, 42-200 Częstochowa

451.400,00 zł

 

6

 

Przedsiębiorstwo Informatyczno Geodezyjno Budowlane Geoplus

Ul. Nałkowskiej 36,
82-300 Elbląg

472.000,00 zł

 

 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-12-28 10:36
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 15:12

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(więcej informacji...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6370
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 15:14
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-13 14:40