BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1247/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r. 

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę paliwa bezołowiowego 95 - oktanowego w ilości 1.846,65 l do samochodów służbowych Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18.
Uchwała Nr 1248/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
1. Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu z możliwością składania ofert częściowych. (III przetarg)
2. Zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Powołania komisji przetargowej.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-02-01 12:20
Uchwała Nr 1249/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
powołania Komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendium Rady Powiatu Poznańskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Poznański.
Uchwała Nr 1250/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia listy studentów zakwalifikowanych do programu stypendialnego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Powiecie Poznańskim.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-11-22 14:36
Uchwała Nr 1251/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-26 08:59
Uchwała Nr 1252/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2006-2008.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2005-11-24 08:40
Uchwała Nr 1255/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
zwolnienia z opłaty za naukę.
Uchwała Nr 1257/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr 1183/2005 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie: Upoważnienia dwóch członków Zarządu Powiatu Poznańskiego do podpisania umów pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych dla budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego

Banery