BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1232/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia
31 października 2005r.

 


w sprawie: zatwierdzenia założeń" Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013 i poddanie dokumentu pod konsultacje społeczne.

 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 21 w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. 1. Zatwierdza się założenia "Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006-2013", stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Jednocześnie Strategię poddaje się pod konsultacje społeczne.
 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta Poznański -  Jan Grabkowski

Członkowie Zarządu:

-  Tomasz Łubiński

-  Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Strategia Rozwoju Powiatu Poznańskiego na lata 2006 - 2013, będąc średniookresowym dokumentem planistycznym, ma za zadanie przedstawienie wizji rozwojowej powiatu jako całości, jak również poszczególnych elementów systemu społecznego, gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego. W ramach struktury celów strategicznych, szczegółowych i operacyjnych określa w sposób ogólny, najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju, zadania samorządu powiatowego na najbliższe lata.

Ze względu na złożoność zjawisk i problemów, poruszanych w Strategii, dokument musi być poddany pod konsultacje społeczne, tak aby zainteresowane środowiska, mieszkańcy oraz liderzy opinii publicznej mieli możliwość wyrażenia swojego stanowiska oraz włożenia własnego wkładu w wizję dalszego rozwój powiatu.


 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2005-12-28 12:35
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:46

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4018
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-08-12 15:08