BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1234/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 31 października 2005r.

 


w sprawie: 1. Ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego na najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych /paramedycznych. 2. Powołania Komisji Przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 2001 r. Dz. U. Nr 91, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25b, art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz § 2 1 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego będącego załącznikiem do Uchwały Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/20/99 z 22.01.1999 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 59, poz. 1254), w związku z § 4 Uchwały Nr 433/2001 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 29 stycznia 2001 r.

Zarząd uchwala co następuje:
 

§ 1. 1. Postanawia się ogłosić przetarg pisemny ograniczony na:

" najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnicznych znajdujących się w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych ".

2. Przedmiotem najmu są lokale użytkowe i pomieszczenia piwniczne określone w wykazie lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem, który stanowi załącznik nr l do niniejszej Uchwały.

 

§ 2. Przetarg pisemny ograniczony przeprowadza się w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Minimalna stawka czynszu najmu za l m2 powierzchni użytkowej wynosi dla:

a) lokali użytkowych 26 zł + podatek od towarów i usług V A T w wysokości 22 %,

b) pomieszczeń piwnicznych 9,50 zł + podatek od towarów i usług V AT w wysokości 22 %,
 

§ 3. Przetarg na najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnic mych odbędzie się w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
 

§ 4. W celu przeprowadzenia przetargu, o którym mowa § l Uchwały, powołuje się Komisję Przetargową w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w następującym składzie:

1. Maria Pawlicka - Przewodnicząca Komisji;

2. przedstawiciel Wydziału Finansów,

3. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów,

4. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów

5. przedstawiciel Zespołu Inwestycji i Remontów


§ 5. Regulamin przetargu, w którym w szczególności został określony zakres zadań Komisji Przetargowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.
 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Zespołu Inwestycji i Remontów.
 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Starosta  - Jan Grabkowski

Wicestarosta  - Tomasz Łubiński

Członek Zarządu - Ewa Dalc
 

Uzasadnienie:

Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia ogłosić pisemny przetarg ograniczony na najem lokali użytkowych i pomieszczeń piwnicznych położonych w budynku przy ul. Słowackiego 8, stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.

Na mocy niniejszej Uchwały Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia oddać w najem następujące lokale użytkowe i pomieszczenia piwniczne:

1. lokal użytkowy nr 1 o powierzchni użytkowej 25,90 m2 położony na parterze (pomieszczenie nr 60),

2. lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 10,71 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 206),

3. lokal użytkowy nr 3 o powierzchni użytkowej 24,61 m2 położony na II piętrze (pomieszczenie nr 237),

4. pomieszczenia piwniczne o powierzchni 57,75 m2 (pomieszczenia 0,12,0,16,0,18,0,19)

Lokale użytkowe i pomieszczenia piwniczne, o których mowa powyżej przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z sektorem usług medycznych/paramedycznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną wzięte pod uwagę następujące kryteria:

a) oferowana wysokość stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, przy założeniu, że minimalna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej wynosi:

- dla lokali użytkowych - 26 zł + podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22 %,

- dla pomieszczeń piwnicznych - 9,50 zł + podatek od towarów i usług VAT w wysokości22 %,

b) warunki dodatkowe: rodzaj świadczonych usług medycznych/paramedycznych, które zamierza świadczyć w danym lokalu użytkowym Oferent - preferowane oferty, które rozszerzają zakres dotychczas świadczonych usług medycznych/paramedycznych w budynku,

Do Uchwały dołączono:

- wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem, usytuowanych w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 (zamieszczony na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego) - załącznik nr 1,

- projekt ogłoszenia w sprawie przedmiotowego przetargu. Ogłoszenie powinno zostać umieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego oraz na stronie internetowej Powiatu Poznańskiego - załącznik nr 2,

- regulamin przetargu załącznik nr 3,

- informacja o wykazie, która powinna zostać zamieszczona w jednym z lokalnych dzienników (np. Głosie Wlkp, Gazecie Wyborczej - we wtorkowym dodatku "Komunikaty" lub środowym dodatku "Nieruchomości") - załącznik nr 4. projekt umowy najmu - załącznik nr 5.

 

Wicestarosta Poznański

Tomasz Łubiński

drukuj ()

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2006-01-03 08:32
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-11 09:51

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 3534
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-11 09:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-20 12:50