BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr 1275/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
określenia zasad i trybu korzystania ze stołówki szkolnej
Uchwała Nr 1277/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
określenia zasad odpłatności za zakwaterowanie w internacie
Uchwała Nr 1278/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
 Z dnia 6 grudnia 2005r.


w sprawie:
przeznaczenia kwoty 2.500 zł na promocję powiatu z przeznaczeniem na organizację i zakup nagród dla uczestników III Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Męskiej o puchar Przewodniczącego Rady Powiatu.
Uchwała Nr  1279/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany układu wykonawczego dla budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2005.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-26 08:24
Uchwała Nr 1280/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
zmiany uchwały nr 1260/05 Zarządu Powiatuu Poznańskiego z 21 listopada 2005 r., w sprawie przyznania nagrody pieniężnej finaliście XV Konkursu Chopinowskiego-Jackowi Kortusowi za szczególny wkład w promowanie powiatu poznańskiego.
Uchwała Nr 1281/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
uczestnictwa powiatu poznańskiego w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2006.
Uchwała Nr 1282/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej i turystyki.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-01-25 12:54
Uchwała Nr 1283/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Przedsiębiorcami Mirosławem Lorkiem zamieszkałym 61-773 Poznań, os. Wichrowe Wzgórze 5/95 i Ryszardem Siekańskim zamieszkałym 62-060 Stęszew ul. Ogrodowa 11 prowadzącymi działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELPROPO" z siedzibą 62-060 Stęszew
ul. Ogrodowa 11 na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac w zakresie wymiany
pionów instalacji elektrycznej w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8,
stanowiącym własność Powiatu Poznańskiego.
Uchwała Nr 1284/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.
 
w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie budynku wraz z terenem przyległym położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8.
Uchwała Nr 1285/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów.
Uchwała Nr 1286/2005 
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postęowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 wraz z terenem przyległym.
Uchwała Nr 1287/2005
Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu oświaty
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2005-12-19 11:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2009-07-22 09:46
Uchwała Nr 1288/2005
 Zarządu Powiatu Poznańskiego
z dnia 6 grudnia 2005r.

w sprawie:
zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005.

Banery