BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1281/2005

ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2005r.


w sprawie: uczestnictwa powiatu poznańskiego w charakterze Partnera w programie "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2006.


Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 4, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) 

Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Przeznacza się środki finansowe w kwocie 5490 zł brutto (słownie: pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) na pokrycie kosztów przystąpienia powiatu poznańskiego do programu "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2006.


§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel określony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075 administracji publicznej na rok 2006.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński
 

Uzasadnienie:

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu przygotowała ofertę promocyjną dla samorządów pod nazwą "INVEST IN WIELKOPOLSKA" 2006.

Jej celem jest promocja inwestycji regionalnych na najważniejszych imprezach targowych w Europie-Międzynarodowych Targach Nieruchomości o Przeznaczeniu Gospodarczym EXPO REAL w Monachium oraz Środkowoeuropejskich Targach Nieruchomości i Inwestycji CEPIF w Warszawie. W ramach proponowanych działań przewidziana jest prezentacja powiatu poznańskiego w katalogu ofert inwestycyjnych, na stronie internetowej-www.wielkopolska-region.pl. Oferta inwestycyjna powiatu poznańskiego zaistnieje również na imprezach branżowych, konferencjach, seminariach i spotkaniach z partnerami zagranicznymi.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski prowadzi działalność w zakresie Centrum Obsługi Inwestora, udzielając zainteresowanym przedsiębiorcom odpowiedzi na pytania dotyczące warunków inwestowania. Przystąpienie powiatu poznańskiego do współpracy jest działaniem potrzebnym dla zwiększenia ilości kontaktów gospodarczych, a tym samym stworzenia możliwości lokalnego rozwoju.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważam za zasadne.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-12-20 13:18
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 14:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9961
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40