BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr 1288/2005
ZARZĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2005r.

 

w sprawie: zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005.

 

 Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz  §21 ust. 1 Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 30, poz. 633) Zarząd Powiatu Poznańskiego postanawia:


§ 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu niograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005 zatwierdzić wybór oferty Powszechnej Kasy Oszczędności BAnk Polski S.A. z siedzibą w Poznaniu, Plac Wolności 3, która zaoferowała realizację zadania za kwotę 657.494,24 zł brutto.


§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Poznańskiego.
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński

 

Uzasadnienie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetowego w roku 2005 złożono 4 oferty.
 

Nr

Nazwa firmy

Cena brutto

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego

659.334,31 zł

2.

Bank Ochrony Środowiska S.A.

661.663,64 zł

3.

PKO BP S.A.

657.494,24 zł

4.

Bank Handlowy S.A.

665.490,57 zł

 

Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) ponieważ w ofercie zastrzeżono informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503).

Wybrano ofertę nr 3.

 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2005-12-20 14:08
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-08 09:41

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9968
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-07 14:46