BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA  Nr 1280/2005

ZARĄDU POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 6 grudnia 2005r.

 


w sprawie: zmiany uchwały nr 1260/05 Zarządu Powiatuu Poznańskiego z 21 listopada 2005 r., w sprawie przyznania nagrody pieniężnej finaliście XV Konkursu Chopinowskiego-Jackowi Kortusowi za szczególny wkład w promowanie powiatu poznańskiego.


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr 1260/05 Zarząu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 listopada 2005 r., w ten sposób, że ulegają zwiększeniu środki finansowe przeznaczone na nagrodę dla finalisty XV Konkursu Chopinowskiego-Jacka Kortusa, o kwotę 222,84  (słownie: dwieście dwadzieścia dwa złote 84/100). Zwiększona kwota nagrody wynosi: 6.172,84 zł (słownie: sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote 84/100) .
 

§ 2. Środki finansowe przeznaczone na cel okreśłony w §1 pochodzą z budżetu powiatu-dział 75075-administracji publicznej.
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Integracji Europejskiej, Promocji i Kultury.
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta - Jan Grabkowski

Wicestarosta - Tomasz Łubiński


Uzasadnienie:

Mieszkaniec powiatu poznańskiego 17-letni Jacek Kortus znalazł się w gronie 12 finalistów XV Konkursu Chopinowskiego. Splendor tego sukcesu spływa nie tylko na młodego artystę, ale również na całą lokalną społeczność.

Jacek Kortus na co dzień mieszka w Cerekwicy gm. Rokietnica, skąd dojeżdża codziennie do Poznania, gdzie kształci się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Zespole Szkół Muzycznych. Jest uczniem prof. Waldemara Andrzejewskiego.

Wybitne osiągnięcia młodego pianisty i kolejne występy przyczynią się do promocji powiatu poznańskiego podczas jego koncertów w kraju i za granicą.

Zmiana uchwały Nr 1260/05 Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie przyznania nagrody pieniężnej finaliście XV Konkursu Chopinowskiego-Jackowi Kortusowi za szczególny wkład w promowanie powiatu poznańskiego została spowodowana koniecznością zwiększenia kwoty nagrody o należny podatek.

Wobec powyższego podjęcie w/w uchwały uważam za celowe.
 

Starosta Poznański

Jan Grabkowski

drukuj ()

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-01-03 12:52
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-04-07 14:01

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 9966
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-04-08 09:41
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44